To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy - Nhà máy Lê Văn Khương TPHCM

Suntory PepsiCo
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Hoạt động sản xuất ca hàng ngày
a. Trước sản xuất
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, dụng cụ lúc nhận ca, đọc nhật ký công việc để nắm rõ hoạt động của ca trước.
b. Trong khi sản xuất
- Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, kiểm tra thiết bị theo kế hoạch của các giám sát giao.
- Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để ngăn chặn và giảm thiểu sự hư hao của thiết bị, máy móc.
- Lắp đặt thiết bị máy móc khi có yêu cầu
- Vệ sinh công nghiệp các thiết bị, dụng cụ sau khi hoàn thành công việc và đảm bảo an toàn, đầy đủ các thiết bị dụng cụ.
- Thực hiện các cải tiến thiết bị khi có yêu cầu.
- Thực hiện các báo cáo cuối ca, báo cáo sữa chữa
- Báo cáo kịp thời cho giám sát khi có sự cố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác quản lý trực tiếp, trưởng bộ phận phân công
2. Tuân thủ chính sách – quy định
- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy của công ty, quy định an toàn, PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh thực phẩm, quy trình công nghệ; bảo quản tài sản của công ty; tuân thủ chế độ bảo mật công ty
3. Đào tạo, huấn luyện
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ/bên ngoài theo quy định

Job requirement

- Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng trở lên ngành Cơ Điện tử, Điện Công Nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Cơ khí.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận hành máy trong môi trường sản xuất, ưu tiên ứng viên từng làm nhà máy thực phẩm/tiêu dùng nhanh
- Đã từng làm việc theo chế độ ca kíp. Chấp nhận đi ca đêm
- Sức khỏe tốt
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

More Information

  • Qualification: College
  • Age: Unlimited
  • job_jobs_detail_job_gender: Male
  • Job type: Permanent

Company Overview

Suntory PepsiCo

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB), is 100% owned by foreign capital, and is a strategic alliance between PepsiCo Inc. and Suntory Holdings Limited,... View more

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy - Nhà máy Lê Văn Khương TPHCM

Suntory PepsiCo