English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Thuật Viên Sắc Ký - Có Kinh Nghiệm

Mô tả công việc

 • Đã làm việc trong phòng sắc ký: biết về các kỹ thuật chuẩn bị mẫu và vận hành HPLC, LCMSMS, GCđã làm việc trong phòng sắc ký: biết về các kỹ thuật chuẩn bị mẫu và vận hành HPLC, LCMSMS, GC

 • Tiếp nhận yêu cầu phân tích theo phân công công việc và thực hiện phân tích các chỉ tiêu theo phương pháp ban hành.
 • Kiểm tra và báo cáo kết quả phân tích
 • Duy trì hồ sơ kỹ thuật
 • Kiểm soát quá trình phân tích, phân tích tìm nguyên nhân các điểm không phù hợp trong quá trình phân tích
 • Kiểm soát khu vực làm việc
 • Phát triển phương pháp mới
 • Đào tạo phép thử cho nhân viên mới
 • Cập nhật các thay đổi của phương pháp phân tích
 • Thẩm định phương pháp theo yêu cầu cấp trên.
 • Kiếm tra và bảo quản hóa chất, dụng cụ và thiết bị phân tích sử dụng
 • Thống kê, đặt mua hóa chất, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho sử dụng tới trưởng nhóm
 • Báo cáo cho cấp phụ trách khi phát hiện các vấn đề bất thường.
 • Báo cáo đến trưởng bộ phận khi có bất kỳ sự thay đổi hoặc thiếu các phụ tùng thay thế của thiết bị.

Yêu cầu công việc

Đã làm việc trong phòng sắc ký: biết về các kỹ thuật chuẩn bị mẫu và vận hành HPLC, LCMSMS, GCđã làm việc trong phòng sắc ký: biết về các kỹ thuật chuẩn bị mẫu và vận hành HPLC, LCMSMS, GC

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép