To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ thuật viên cửa Nhôm kính

Công ty TNHH MTV Sản Xuất & Thương mại Phan Quốc Anh
Updated: 21/11/2020

Employment Information

Job requirement

Company Overview

Công ty TNHH MTV Sản Xuất & Thương mại Phan Quốc Anh

Thông tin liên hệ:
- Nộp hồ sơ qua mail: quocanhdoordn@gmail.com
- Liên hệ trực tiếp qua sđt: 0948191088 - Anh Đạt.

Kỹ thuật viên cửa Nhôm kính

Công ty TNHH MTV Sản Xuất & Thương mại Phan Quốc Anh