English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Dự Phòng Tòa Nhà - HN

Mô tả công việc

A. Thủ tục sửa chữa:

- Kiểm tra nhật ký bảo trì mỗi ngày trong khu vực.- Kiểm tra danh sách kiểm tra hàng ngày trong khu vực để cập nhật tình trạng cơ sở vật chất.- Kiểm tra trước và sau bảo trì.

B. Bảo trì dự phòng:

- Kiểm tra và theo dõi công việc bảo trì định kỳ 1 tháng hoặc 3 tháng theo lịch bảo trì trong khu vực.- Lập và kiểm tra quy trình vận hành cho hệ thống kỹ thuật.- Báo cáo bảo trì dự phòng hàng tháng cho cấp trên.

C. Quản lý điện & nước

- Kiểm tra hồ sơ điện và nước.- Kiểm tra và lập kế hoạch kiểm tra, tiết kiệm chi phí điện và nước cho khu vực.

D. Theo dõi và làm KPI

- Kiểm tra, theo dõi và lập KPI cho từng phần công việc, kế hoạch, nhân viên.

E. Quản lý an ninh

- Kiểm tra và kiểm soát thời gian làm việc.- Kiểm tra và đào tạo về bật/tắt hệ thống điện, hệ thống HVAC.- Kiểm tra báo cáo hàng tháng từ nhân viên.- Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ an ninh trong khu vực.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm làm bảo trì, bảo dưỡng các tòa nhà là một lợi thế.- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm về kỹ năng kỹ thuật.- Có kiến thức làm việc về việc sử dụng thiết bị tập thể dục là một lợi thế, có kiến thức bảo trì cơ bản.- Thành thạo với máy tính, bao gồm các ứng dụng Microsoft Office.- Có khả năng hoạt động hiệu quả trong môi trường hợp tác nhóm.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục