To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ Sư Triển Khai/ Hệ Thống It Service Manager/ Assets Management

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Nghiên cứu phát triển giải tính năng của pháp theo các nhu cầu, định hướng phát triển.
2. Thiết kế, cài đặt, triển khai, tư vấn giải pháp đóng gói của hãng tuân thủ theo ITIL.
3. Tích hợp giải pháp với các hệ thống & giải pháp khác có liên quan.
4. Tùy chỉnh các tính năng mặc định của giải pháp, xây dựng các tính năng mới phù hợp với các yêu cầu đặc thù của từng dự án.
5. Xây dựng các báo cáo tùy theo yêu cầu của từng dự án.
6. Xây dựng tài liệu và thực hiện đào tạo và thuyết trình, đào tạo

Job requirement

• Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông.
• Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh. Tiếng Anh nghe, nói giao tiếp tốt.
• Có khả năng lập trình scripting.
• Có kiến thức về Cơ sở dữ liệu MSSQL/Oracle, hệ điều hành Windows Server/Linux.
• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về 1 trong các lĩnh vực sau:
- Java Script, Crystal Report.
- HTML, CSS.
- ITIL.
- Triển khai các giải pháp Service Desk.
- API.

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT

www.hpt.vn

Founded in 1995, HPT Vietnam Corporation is currently a leading prestigious and highly customer-trusted IT product and service provider. Our scope of... View more

Kỹ Sư Triển Khai/ Hệ Thống It Service Manager/ Assets Management

Công Ty Cổ Phần DV CN Tin Học HPT