English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ sư Trắc đạc

Mô tả công việc

Công ty KHMER DC (Campuchia) tuyển kỹ sư Trắc địa/ Địa chất.
- Công việc trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
- Làm việc tại Campuchia

Yêu cầu công việc

- Chế độ hợp đồng đầy đủ.
- Lương nhận đủ, đúng tháng.
- Mỗi tháng về nhà 1 lần.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review