To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ sư trắc đạc (Thời vụ - Chính thức) (FECON)

Công ty cổ phần FECON
Updated: 22/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

 • Quản lý, thực hiện công tác trắc đạc tại các công trường
 • Kiểm tra và thiết lập hệ thống tọa độ tim mốc
 • Bàn giao tim mốc
 • Kiểm soát chất lượng tim mốc
 • Đảm bảo an toàn lao động hiện trường.
 • Quản lý truyền thông
 • Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA
 • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
 • Company Overview

  Công ty cổ phần FECON

  http://career.fecon.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

  Công ty cổ phần FECON là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, trong đó tập trung vào chuyên ngành sâu là nền móng và công trình ngầm. Lĩnh vực... View more

  Kỹ sư trắc đạc (Thời vụ - Chính thức) (FECON)

  Công ty cổ phần FECON