English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KỸ SƯ PHỤ TRÁCH QS

Mô tả công việc

- Kiểm tra, quản lý thanh quyết toán hợp đồng, quản lý chi phí đầu tư dự án.

- Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa khối lượng thực hiện tại dự án với khối lượng hợp đồng.

- Kiểm tra khối lượng, kiểm tra giá trị tạm ứng của nhà thầu, lên kế hoạch đệ trình thanh toán cho nhà thầu.

Yêu cầu công việc

-         Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc kinh tế xây dựng, có chứng chỉ định giá xây dựng

-         Có ít nhất 3 năm làm QS, kinh nghiệm thi công, làm việc tại các đơn vị xây dựng lớn về công trình dân dụng.

-         Nắm vững các tiêu chuẩn về thi công, quản lý chất lượng, khối lượng; xây dựng quy trình và kế hoạch kiểm soát chất lượng/ tài liệu/ hồ sơ công trình.

-         Thành thạo MS Office và các phần mềm chuyên dụng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép