To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ sư Phụ trách Chế biến - Thực phẩm

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Job requirement

- Giám sát và hướng dẫn công nhân vận hành các thiết bị chế biến sữa.
- Trực tiếp hướng dẫn và kiểm soát vận hành công đoạn phối liệu.
- Tiếp nhận thông tin về sự cố công nghệ trong phạm vi phân công và triển khai xử lý sự cố theo qui trình.
- Thực hiện và triển khai công nhân vận hành máy thực hiện bảo dưỡng ngày / tuần.
- Giám sát chất lượng vệ sinh thiết bị và điều kiện môi trường sản xuất.
- Chịu trách nhiệm về hiệu suất sử dụng thiết bị được phân công quản lý.
- Các nhiệm vụ khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

Company Overview

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

http://career.vinasoy.vn

Hãy để chúng tôi chủ động liên lạc với bạn. Chỉ cần click vào đây và điền thông tin chính xác của bạn. Khi bạn muốn được nghe bất cứ thông tin gì về... View more

Kỹ sư Phụ trách Chế biến - Thực phẩm

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy