English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm - Nhà Máy E-scooter (12 Vị Trí, tại Hải Phòng)

Mô tả công việc

1. KỸ SƯ CƠ KHÍ:
- Đánh giá phân tích chi tiết các thông số cơ bản của xe máy. Xây dựng các thông số để phục vụ quá trình làm mô hình.
- Tính toán, phân tích và thiết kế 3D các sản phẩm cơ khí trên xe máy điện (khung, nhựa, nhôm, layout hệ thống...)
- Bóc tách bản vẽ 2D cho sản xuất, kiểm tra đánh giá sản phẩm mới.
2. KỸ SƯ KẾT CẤU XE:
- Thiết lập, đánh giá, phân tích kết cấu toàn xe như chi tiết cấu trúc lắp ráp, vật liệu, lực siết, số lượng chi tiết…
- Thiết lập yêu cầu phần tích bền để đánh giá tính khả thi của cấu trúc cũng như toàn xe trong giai đoạn phát triển sản phẩm.
- Đưa ra thông số cơ bản để phát triển model.
- Lập list chi tiết cơ bản (BOM)
3. KỸ SƯ LẬP TRÌNH NHÚNG:
- Thiết kế phần mềm cho các thiết bị điện trên xe máy điện: Bộ điều khiển, BMS, Hộp truyền thông.
- Nghiên cứu thuật toán, chương trình chạy trên nền tảng phần cứng đã được thiết kế
4. KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN CỨNG:
- Nghiên cứu, thiết kế nguyên lý, PCB, tạo BOM linh kiện, thi công hoàn thiện mạch
- Thiết kế và thi công thiết bị đo kiểm
5. KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ:
- Thiết kế và thi công các module kiểm tra.
- Hỗ trợ trong thiết kế hệ thống điện.
- Triển khai các hạng mục kiểm tra thiết bị điện-điện tử trên xe.
6. CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ SẢN PHẨM:
- Tổng hợp phân tích thông số cơ bản của sản phẩm trong dự án nhằm phục vụ thiết kế.
- Lên ý tưởng thiết kế dựa trên yêu cầu của dự án.
- Lên ý tưởng và triển khai thiết kế các sản phẩm concepts.
- Dựng 3D và diễn họa thiết kế.
- Phối hợp với các phòng ban để tổng hợp và yêu cầu dữ liệu cho việc làm Mockup.

Yêu cầu công việc

- Địa điểm làm việc: Hải Phòng
- Đại học chuyên ngành kỹ thuật (Cơ khí, tự động hóa, cơ điện tử)
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên quan. Ưu tiên trong nghiên cứu, phát triển xe máy, xe máy điện.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
- Kỹ năng sử dụng MS Word, Excel