English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư ME/ Giám Sát ME

Mô tả công việc

  • Giám sát thi công M&E (Điện nước hoặc điện lạnh )tại công trình.
  • Bóc tách khối lượng, dự toán
  • Giám sát tổ đội thi công cấp thoát nước nhà xưởng chữa cháy, điện.
  • Biết Autocard (đọc bản vẽ, chỉnh sửa bản vẽ hoàn công).

Yêu cầu công việc

  • Nam, từ 25 tuổi trở lên.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện lạnh, Xây dựng.
  • Khả năng làm việc độc lập, tổ nhóm