English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm

VnResource Co. Ltd

VnResource hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin cao cấp, chiến lược tập trung vào phân khúc thị trường “high-class”. Một vài khách hàng tiêu biểu:... Xem thêm

Người liên hệ: Ms. Huỳnh Thị Thùy Trang

Mô tả công việc

  • Lập kế hoạch và thực hiện triển khai cài đặt phần mềm cho khách hàng.
  • Có thể thuyên chuyển tham gia vào hầu hết các giai đoạn trong quy trình phát triển phần mềm (Phân tích thiết kế, Lập trình, Kiểm soát chất lượng, quản lý dự án…)
  • Làm việc dựa trên quy trình, các công cụ phần mềm hỗ trợ làm việc của công ty (quản lý dự án, phân công công việc…)

Yêu cầu công việc

  • Có kiến thức và hiểu biết về công cụ, công nghệ phát triển phần mềm, website trên nền .NET.
  • Có tư duy lập trình tốt.
  • Sử dụng thành thạo các phiên bản Visual studio (2008 – 2013).
  • Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#, SQL Server, ASP.NET Webform, MVC, Linq, Javascript, jQuery, Ajax, html, xml, webservices, 3 tier.