To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KỸ SƯ IT PHẦN MỀM LẬP TRÌNH BỘ PHẬN SẢN XUẤT– NHÀ MÁY 3

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Employee Shuttle Service, Uniform, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

- Tham gia triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ nhu cầu sản xuất.

- Viết chương trình hỗ trợ trong công việc cho các bộ phận nhằm tăng năng suất lao động

- Hỗ trợ các bộ phận sản xuất khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề IT.

- Có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình C#, C++

.- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Company Overview

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

https://saigonprecision.talentnetwork.vn Number of employees: 1,000-4000

Công ty TNHH Saigon Precision là công ty 100% vốn của Nhật Bản thuộc tập đoàn Misumi _Nhật Bản (Misumi Group Inc). Tại Việt Nam nhà máy sản... View more

KỸ SƯ IT PHẦN MỀM LẬP TRÌNH BỘ PHẬN SẢN XUẤT– NHÀ MÁY 3

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc