English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG (CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG)

Mô tả công việc

- Giám sát công tác kỹ thuật hiện trường

- Quản lý, hướng dẫn các tổ đội trên công trường thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật và an toàn vệ sinh lao động.

- Kiểm tra công tác ATLĐ - VSMT - PCCN trên công trường.

- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

- Bóc tách khối lượng, kết hợp với bộ phận thanh toán làm hồ sơ thanh toán với chủ đầu tư, tính toán khối lượng cho các tổ đội nhân công;

- Lập và quản lý hồ sơ chất lượng công trình.

- Các công việc khác được phân công của CHT, BGĐ

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng cầu đường, Kỹ thuật công trình giao thông

- Có thể độc lập làm việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương tương

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép