English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ sư hệ thống nội bộ (14476)

Mô tả công việc

- Công ty có website bán hàng riêng. Hệ thống quản lý sản phẩm bán ra và hệ thống kế toán riêng biệt nên có sự chênh lệch về lượng hàng => Cần cải tiến

***Nội dung công việc:

Quản lý website của công ty:
- Cập nhật sản phẩm lên trang web trực tuyến
- Xử lý đo lường SEO (tối đa hóa công cụ tìm kiếm)
- Hợp tác với công ty CNTT đã cập nhật trang web (Không cần tạo trang web từ số không, chỉ cập nhật)

Hệ thống phần mềm nội bộ
- Kết hợp hệ thống kế toán và hệ thống quản lý bán hàng thông qua tệp CSV excel

Khác
- Sửa lỗi Outlook email nếu có vấn đề xảy ra

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm vềhệ thống

- Tiếng Anh: Tiếng Anh đàm thoại vì đôi khi giao tiếp với người quản lý Nhật Bản (Các nhân viên VN khác có thể dịch giúp)

- Ưu tiên có kinh nghiệm xử lý website thương mại điện tử (EC)

Phúc lợi

Chăm sóc sức khỏe