English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư Dự Toán

Mô tả công việc

  • Bốc khối lượng dự toán kiến trúc, kết cấu, cơ điện;
  • Áp đơn giá theo đơn giá Nhà nước và đơn giá thị trường (tùy theo yêu cầu);
  • Chạy dự toán bằng phần mềm Bắc Nam
  • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Yêu cầu công việc

  • Có kiến thức chuyên ngành;
  • Có kinh nghiệm trong việc bốc khối lượng và áp đơn giá;
  • Biết sử dụng phần mềm dự toán Bắc Nam

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép