English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ Sư Dự Toán

Mô tả công việc

- Lập hồ sơ kỹ thuật công trình

- Lập bảng vật tư, bảng tính toán để giải trình cho chủ đầu tư khi cần thiết

- Dự toán và tính toán vật tư.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong cuộc Phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học trở lên  chuyên ngành xây dựng, cơ khí,hoặc các ngành khác có liên quan

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã làm qua vị trí giám sát và thi công các công trình xây dựng

-Có kinh nghiệmvề giàn giáo là một lợi thế.