English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kỹ sư điện - Tự động hóa ( Đông Triều, 7-12tr++)

Mô tả công việc

Xử lý các vấn đề liên quan đến điện điểu khiển tự động hóa.

Đọc hiểu bản vẽ thi công

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành điện, điện tử, tự động hóa

Nam, sức khỏe tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương