To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ sư dịch vụ khách hàng / Customer Engineer

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)
Updated: 09/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Vai trò chiến lược / Scope :

Kỹ sư dịch vụ khách hàng có nhiệm vụ kiểm tra và xác minh phạm vi công việc, điều khoản , điều kiện của các hợp đồng, đơn hàng bảo trì để đảm bảo khách hàng được phục vụ đúng theo yêu cầu của họ và cảm thấy hài lòng / The CUSTOMER ENGINEER (Power) checks and verifies coverage, terms and condition of the maintenance contracts/purchase orders to ensure costumers are served according to their needs and satisfaction

2. Chi tiết nội dung công việc / Responsible and duties :

 • Trả lời chính xác chuyên nghiệp, hiệu quả các cuộc gọi, yêu cầu của khách khàng/ · Responds efficiently and professionally to calls, inquiries, and requirements of customers

 • Hỗ trợ và làm việc với các lãnh đạo, thực hiện việc tối ưu hoá chương trình và các biện pháp cắt giảm chi phí / · Supports and works with management board, implementation of efficiency programs and cost cutting measures

 • Kiểm tra và xác nhận tính chính xác của việc lắp đặt thiết bị bao gồm đường ống, các thông số kỹ thuật, lắp đặt được thực hiện bởi nhà thầu hay người sử dụng / · Checks and verify the correctness of equipment installation which includes piping/ electrical specs/ installation done by contractors/ end-user

 • Bảo đảm người sử dụng được đào tạo trước khi chuyển giao thiết bị/ · Conducts warranty User’s training before the turnover of equipment to customer

 • Đảm bảo các lỗi báo thiết bị, quy trình được theo dõi và báo cáo / · Ensures that equipment fault escalation procedures are being followed and reported.

 • Đảm bảo các thiết bị, công cụ hỗ trợ luôn ở tình trạng tốt nhất và sẵn sàng cho dịch vụ bảo trì / · Ensures that hand tools/equipment are always in tip top condition and available for maintenance services.

 • Chuẩn bị và gửi các báo cáo toàn diện bằng văn bản và biên bản của kỹ sư khi được yêu cầu / · Prepares and submit comprehensive written reports, and Verify/Audit reports of junior engineers when required.

 • Hỗ trợ các kỹ sư cấp cao trong việc cấu hình lắp đặt các hệ thống lớn / · Assists Senior Engineers on startup and commissioning of bigger systems.

 • Đảm bảo tham gia đầy đủ các cuộc họp của đội dịch vụ toàn cầu, các buổi đào tạo và các cuộc gặp khác được đề ra bới người đứng đầu nhóm dịch vụ / · Ensures 100% attendance in Global Service operations meeting, trainings and other meetings called up by Department Head

 • ảm bảo thiết bị di động của công ty luôn hoạt động và mở 24/7 để tiếp nhận toàn bộ các cuộc gọi từ khách hàng và có phản hồi hiệu quả / · Ensures company assigned cellular phones are operational and open 24/7 to capture all customer service call and respond efficiently

 • Hỗ trợ các nhân viên kinh doanh và kỹ sư thiết kế hệ thống khi có nhu cầu trong quá trình thử nghiệm hoặc đấu thầu / · Assists sales engineers and application engineers when needed during demo and bidding.

 • Tuân thủ các nguyên tắc kỷ luật tại công trình và quy định của công ty / · Observe discipline at work sites and company policies

Job requirement

 • Có bằng tốt nghiệp ngành kỹ thuật hoặc các khoá học kỹ thuật / / Bachelor’s Degree in Engineering or any related Technical courses
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm là kỹ sư dịch vụ / At least 2 years experience as a Service Technician or Engineer

 • Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm / An ability to work independently within a team environment

 • Thành thạo tiếng anh / Fluent in English

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)

Number of employees: 25-99

Vertiv - Công ty hàng đầu thế giới về về thiết kế, sản xuất và phục vụ các công nghệ cơ sở hạ tầng nhiệm vụ quan trọng cho các ứng dụng quan trọng trong các... View more

Kỹ sư dịch vụ khách hàng / Customer Engineer

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)