Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kỹ sư Cơ khí Thiết kế

Job requirement

- Quản lý kho khuôn: Theo dõi việc xuất/ nhập khuôn hàng ngày, Kiểm soát chất lượng khuôn khi xuất nhập, Đề xuất biện pháp khắc phục khuôn.

- Thiết kế, lập trình cho máy CNC.

- Thiết lập bản vẽ chế tạo khuôn, máy móc, chi tiết máy, layout dây chuyền khi có sản phẩm mới và khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, làm mới khuôn và lên kế hoạch chi tiết vật tư cần thiết để xin phê duyệt và chuyển cho Phòng Mua hàng.

- Tham gia chế tạo và sửa chữa khuôn/ chi tiết máy.

- Tham gia các dự án cải tiến khuôn, máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất.

- Chuẩn bị sẵn sàng khuôn mẫu theo lịch sản xuất để bàn giao cho Phân xưởng Bao bì theo qui định

- Phối hợp với các bộ phận sản xuất kiểm tra khuôn, thử máy hoặc đại tu máy móc.

- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ khuôn, máy móc, thiết bị thuộc sự quản lý của Bộ phận.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng Cơ khí Chế tạo trở lên

- Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương.

- Có khả năng thiết kế khuôn dập.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, - Thưởng KPI hàng tháng - Thưởng lương tháng 13++ - Chế độ nghỉ dưỡng hàng năm - Đầy đủ chế độ theo qui định của Bộ luật lao động