English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN - MEP

Mô tả công việc

1. Mục đích của vị trí công việc:

- Tham mưu, đề xuất công việc cho Trưởng phòng Kỹ Thuật và thực hiện công việc trong lĩnh vực M&E của toàn bộ công trình và dự án của công ty.

2. Nhiệm vụ trọng tâm.

 • Tham mưu, đề xuất công việc cho Trưởng phòng Kỹ Thuật và thực hiện công việc trong lĩnh vực M&E của toàn bộ công trình và dự án của công ty.
 • Thực hiện thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế M&E; giám sát chất lượng thi công, khối lượng thi công M&E các công trình, hạng mục được giao
 • Thực hiện các hướng dẫn và quy trình an toàn của Công ty để thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn
 • Yêu cầu công việc

  1. Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy định của Pháp luật về Quản lý xây dựng và thi công cơ điện.

  2. Kiến thức & nghiệp vụ về chuyên môn giám sát thi công, quản lý dự án 

  3. Khả năng đọc & hiểu các bản vẽ 3 chiều, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và liên quan. 

  4. Khả năng lập, quản lý và điều chỉnh tiến độ của dự án; kỹ năng đánh giá năng lực các nhà thầu. 

  5. Trung thực, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực cao.

  Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương