To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ Sư / Chủ trì Thiết Kế Hạ Tầng (Đường bộ, cầu đường bộ, công trình cảng, thủy lợi)

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Nhận phân công công việc từ chủ trì, trưởng bộ phận hoặc BGĐ.

- Tham gia họp triển khai thiết kế để thống nhất phương án thiết kế, nhận thông tin, phản hồi về các thông tin, tiến độ thiết kế được giao.

- Triển khai thiết kế theo tiến độ và kế hoạch được giao, trao đổi thông tin với nội bộ hoặc trao đổi với các phòng ban khác để có được thông tin đầy đủ.

- Kiểm soát thông tin đầu vào, các thay đổi trong quá trình thực hiện.

- Chủ động tự kiểm tra trong quá trình thiết kế.

- Xuất bản vẽ thành file hoặc in ra giấy nếu được yêu cầu.

- Cung cấp thông tin cho các phòng ban khác khi được yêu cầu.

- Tham gia họp với chủ đầu tư, khách hàng theo phân công của trưởng bộ phận

Job requirement

Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa hoặc Đại Học Giao thông vận tải theo đúng chuyên ngành.

- Kinh nghiệm: có ít nhất 7 năm trực tiếp tham gia thiết kế đối với vị trí chủ trì và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia thiết kế đối với vị trí kỹ sư

- CCHN thiết kế: hạng I đối với vị trí chủ trì và hạng II đối với vị trí kỹ sư.

-  Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế

- Tiếng Anh lưu loát.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 25 - 40
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)

www.icic.vn

ICIC has grown and diversified its services since establishment. The company’s strength lies in its experienced staff and a multi-disciplined and... View more

Kỹ Sư / Chủ trì Thiết Kế Hạ Tầng (Đường bộ, cầu đường bộ, công trình cảng, thủy lợi)

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (ICIC)