To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kỹ sư chất lượng - Quality Engineer

Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1.Chịu trách nhiệm soạn thảo, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu trong hệ thống tài liệu

2.Báo cáo, tham mưu, hỗ trợ cho trưởng bộ phận trong việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, sản phẩm và thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

3.Thực hiện truy vết nguồn gốc sản phẩm, đánh giá nhà cung cấp.

4. Giải quyết và xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.

Job requirement

1. Trình độ:
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Chuyên môn : Quản lý chất lượng và môi trường
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Mức độ viết báo cáo)
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm về công tác quản lý chất lượng hoặc biết về ISO
2. Kỹ năng:
- Quản lý tiến độ công việc
- Thành thạo vi tính văn phòng.

More Information

 • Age: From 25
 • Job type: Permanent

Company Overview

Kỹ sư chất lượng - Quality Engineer