English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KỸ SƯ CẢNH QUAN

Mô tả công việc

 • Chỉ đạo, giám sát, chăm sóc cây trồng của các công trình bảo dưỡng/ dự án của Công ty.
 • Nắm bắt tiến độ thi công ngoài công trình, làm khối lượng phát sinh nếu có.
 • Giám sát công việc thi công ngoài công trình.
 • Báo cáo công việc hằng ngày cho quản lý để nắm tình hình công trình.
 • Làm việc theo dự án công trình của Công ty.

Yêu cầu công việc

 • Nam từ 25 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.
 • Trình độ học vấn: Trung cấp trở lên
 • Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm.
 • Yêu cầu kỹ năng hoạch định, quản lý và giao tiếp tốt.
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Chịu được áp lực công việc và có thể đi công tác xa.
 • Tinh thần trách nhiệm công việc cao