To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kiến trúc sư Triển khai

Công Ty TNHH Huni Việt Nam
Updated: 07/04/2021

Employment Information

  • Work location:

    Salary:

  • Industry: Architect

    Deadline to apply:

Job requirement

Số lượng: 02 người. Địa điểm: Đà Nẵng Mô tả công việc: – Làm ra các sản phẩm liên quan đến bản vẽ Kỹ thuật 2D ở tất cả các giai đoạn. – Tiếp nhận yêu cầu từ Chủ trì dự án, sử dụng phần mềm Revit để tạo ra các bản vẽ phuc vụ cho từng giai đoạn dự án, ngoài ra sử dụng các phần mềm khác như CAD, Sketchup, Enscape để hỗ trợ. – Chịu sự điều phối trực tiếp và báo cáo công việc cho: Nhóm trưởng, Chủ trì dự án, quản lí trực tiếp. – Tham gia vào các cuộc họp nội bộ với Khách hàng, Đối tác để nắm bắt nội dung dự án.(nếu có). – Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Company Overview

Công Ty TNHH Huni Việt Nam

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN Hồ sơ bao gồm CV & Portfolio gửi về email: [email protected] (Ms.Ngân) Tiêu đề email ghi rõ: Họ và tên_ Vị trí ứng tuyển... View more

Similar Jobs

Kiến trúc sư Triển khai

Công Ty TNHH Huni Việt Nam