English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiểm toán viên chính (Mảng Tín dụng) - KTNB - Maritime Bank - Hà Nội

Mô tả công việc

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cần tuyển vị trí Kiểm toán viên chính với mô tả công việc như sau:

1. Thực hiện kiểm toán theo phân công

- Phối hợp với các thành viên trong nhóm/đoàn tiến hành thực hiện kiểm toán dựa trên sự phân công của trưởng nhóm/đoàn kiểm toán

- Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán trong quá trình kiểm toán để làm cơ sở cho ý kiến đề xuất

- Thường xuyên trao đổi với kiểm toán viên chính và các thành viên trong nhóm/đoàn về những vướng mắc cũng như kết quả thu được trong quá trình kiểm toán

2. Thực hiện các công tác chuyên môn theo phân công

Thực hiện giám sát từ xa, giám sát sau kiểm toán theo phân công

3. Hỗ trợ chuyên viên, nhân viên khác trong thực hiện công việc

4. Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo nhằm thực hiện mục tiêu chung của đơn vị

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Kế toán

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng

- Tiếng Anh cơ bản

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong lĩnh vực Tín dụng ngân hàng hoặc Kiểm toán

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ

- Khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và sự nhìn nhận khách quan

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Health checkup, Training & Development, Salary review