English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiểm soát viên (Thuận An - Bình Dương)

Mô tả công việc

- Kiểm soát chứng từ kế toán và phê duyệt theo phân cấp công việc đảm bảo tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ của ABBANK và pháp luật.

- Tham gia triển khai các giải pháp tiếp thị, phát triển khách hàng mới và duy trì khách hàng tiền gửi và thanh toán nhằm đạt chỉ tiêu về huy động; doanh thu phí dịch vụ và các sản phẩm bán chéo.

- Kiểm soát đảm bảo việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thu đúng thu đủ các khoản thu nhập, tính đúng tính đủ các khoản chi trả cho khách hàng.

- Kiểm soát chất lượng các hoạt động giao dịch đối với Khách hàng của các giao dịch viên đảm bảo: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời, an toàn, bảo mật.

- Lập báo cáo tình hình kinh doanh.(tháng/ngày)

- Kiểm tra vàn lưu trữ các chứng từ kế toán; đối chiếu công nợ phát sinh với bộ phận quan hệ khách hàng.

- Hỗ trợ Trưởng phòng kiểm quỹ tiền mặt định kỳ/đột xuất tại kho tiền.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các thắc mắc/khiếu nại tại quầy của khách hàng, đưa ra những phương hướng giải quyết tốt nhất trên cơ sở chú trọng Khách hàng và đảm bảo uy tín của Ngân hàng.

- Đào tạo Giao dịch viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và có phong cách phục vụ Khách hàng tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp;

- Hỗ trợ Giao dịch viên khi cần thiết

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học tài chính – ngân hàng hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Giao dịch viên  hoặc 01 năm ở vị trí tương đương.

- Nắm rõ quy trình/nghiệp vụ 

- Kỹ năng giao tiếp, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp.

- Có khả năng giám sát và hướng dẫn nhân viên.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép