English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KIỂM SOÁT VIÊN KẾ TOÁN

Mô tả công việc

- Kiểm soát hồ sơ chi tiêu, tạm ứng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định nội bộ, các quy định pháp luật liên quan; đôn đốc thanh toán chi tiêu kịp thời đảm bảo hoạt động của công ty.

- Kiểm soát công tác hạch toán kế toán,kiểm kê, quyết toán, lưu trữ chứng từ của kế toán viên và các nghiệp vụ kế toán khác.

- Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc trong công tác kế toán; thuế.

- Xây dựng bản tin, cập nhật văn bản chế độ mới; xây dựng và đào tạo chính sách kế toán, văn bản nội bộ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, kiểm toán trở lên. Đã có từ 6 năm kinh nghiệm kế toán chi tiêu nội bộ, kế toán thuế, chế độ chính sách trong đó có 3 năm kinh nghiệm kiểm soát viên kế toán trở lên.

- Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá; hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh Tài chính. Đọc hiểu các văn bản liên quan đến hướng dẫn kế toán, tài chính và các văn bản liên quan đến công ty. Có khả năng trình bày bằng văn bản tiếng Anh với các nội dung đơn giản.

- Am hiểu kiến thức chuyên sâu về ngành tài chính, ngân hàng, nắm chắc kiến thức và có khả năng diễn đạt tốt.

- Khả năng phân tích, tổng hợp  và tóm lược thông tin tốt. 

- Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian hiệu quả đảm bảo tiến độ công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương