Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kiểm soát viên kế toán

Job requirement

- Phê duyệt các bút toán hạch toán kế toán hàng ngày của bộ phận- Hướng dẫn xử lý nghiệp vụ KT đúng quy định về tạm ứng/thanh toán chi tiêu nội bộ.- Quản lý và theo dõi, đôn đốc thực hiện các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả của các khoản liên quan đến công tác chi tiêu nội bộ của Hội sở, toàn hệ thống.- Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và cung cấp số liệu liệu cho các phòng ban Hội sở, KTNB, kiểm toán độc lập về số liệu chi tiêu nội bộ tại Hội sở- Thực hiện các công việc khác trong chức năng, nhiệm vụ do Kế toán trưởng, TP/PP kế toán giao- Sẵn sàng ứng dụng cái mới và quản lý sự thay đổi- Đề xuất các ý tưởng nhằm cải tiến quy trình hoạt động, nâng cao hiệu quả công việc.- Thường xuyên trao đổi với các đơn vị khác trong ngân hàng để thảo luận về công việc, những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc.

Job requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, và các ngành khác có liên quan.- Tuổi dưới 45 tuổi.- Nắm vững các Quy định của NH Nhà nước, BTC, OCB về hoạt động Ngân hàng. Am hiểu các Quy định, nghiệp vụ kế toán.- Có tinh thần trách  nhiệm, tính tuân thủ kỷ luật, chịu khó học hỏi.- Khả năng tin học: thành thạo tin học văn phòng.- Ngoại ngữ: giao tiếp. (tối thiểu bằng B)

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương