English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiểm Soát Nội Bộ (Mảng Xây Dựng)

Mô tả công việc

 • Thực hiện kiểm soát hoạt đầu tư, xây dựng và Cung ứng trên công trường và hồ sơ tại phòng đầu tư, phòng xây dựng và các công ty con/công ty liên kết theo sự phân công của Trưởng phòng KSNB.
 • Đề xuất, hỗ trợ các bộ phận đầu tư, xây dựng và các công ty con/liên kết soạn thảo bổ sung, điều chỉnh nội dung các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
 • Theo dõi, kiểm tra, báo cáo và đôn đốc thực hiện các kiến nghị của Phòng KSNB và đề xuất các giải pháp xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả
 • Thực hiện kiểm soát tổng quát, định kỳ trên toàn hệ thống và đánh giá rủi ro hệ thống theo tháng/quý về hoạt động xây dựng, đầu tư và hoàn công
 • Thực hiện kiểm soát chi tiết về tuân thủ tại phòng thiết kế – dự án, quản lý xây dựng và đầu tư về quy trình, tiến độ, chất lượng; đồng thời cảnh báo và tư vấn các giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dựa trên kết quả kiểm soát
 • Thực hiện kiểm soát chi tiết về tuân thủ tại trên công trường về quy trình, tiến độ, chất lượng các dự án do DHAC triển khai; đồng thời cảnh báo và tư vấn các giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dựa trên kết quả kiểm soát
 • Thực hiện kiểm soát chi phí xây dựng công trình gồm kiểm soát chi phí trong giai đoạn trước xây dựng và kiểm soát chi phí trong giai đoạn thực hiện xây dựng công trình; đồng thời cảnh báo và tư vấn các giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dựa trên kết quả kiểm soát
 • Thực hiện kiểm soát về tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu, trình tự thương thảo, ký kết hợp đồng và thanh toán hợp đồng; đồng thời cảnh báo và tư vấn giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dựa trên kết quả kiểm soát
 • Thực hiện kiểm soát chi tiết về tuân thủ tại các công ty con, công ty liên kết và đầu tư về quy trình, tiến độ, chất lượng, chi phí, dự toán trên sổ sách và trên công trường; đồng thời cảnh báo và tư vấn các giải pháp cho các rủi ro phát sinh kịp thời dự trên kết quả kiểm soát
 • Kiến nghị và soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình nâng cao tính chuyên nghiệp và chặt chẽ trong quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng KSNB
 • Yêu cầu công việc

  • Trên 3 năm và ưu tiên có 2 năm kinh nghiệm làm kiểm soát nội bộ xây dựng
  • Có kinh nghiệm và hiểu biết các hoạt động xây dựng trên công trường cũng như kiểm soát hoạt động trên hồ sơ. Có hiểu biết rõ về quá trình đi từ hồ sơ pháp lý dự án ban đầu đến khi hoàn công công trình
  • Tốt nghiệp đại học chyên ngành liên quan.
  • Anh văn giao tiếp tốt
  • Vi tính văn phòng và phần mềm xây dựng
  • Có khả năng làm việc áp lực cao;
  • Kỹ năng đánh giá, phân tích vấn đề;
  • Giao tiếp tốt

  Phúc lợi

  Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, - Lương tháng 13 - Thưởng theo hiệu quả kinh doanh - Các khoản thường vào các ngày: Sinh nhật, sinh con, cưới hỏi, thành lập công ty, tết.