English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiểm nghiệm viên

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Thực hiện các phép thử hóa, dược, vi sinh đối với mẫu thực phẩm chức năng, thuốc, dược liệu, nước....
  • Xây dựng phương pháp thử theo điều kiện phòng thí nghiệm
  • Nắm được quy trình vận hành phòng thử nghiệm theo chuẩn ISO

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  • Có kiến thức và kỹ năng thực hành phòng thử nghiệm
  • Chăm chỉ, trung thực

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương