English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kiểm Nghiệm Viên ( QC)

Mô tả công việc

- Thực hiện kiểm nghiệm theo đúng tiêu chuẩn quy định ban hành: lấy mẫu và kiểm tra các chỉ tiêu.

- Phối hợp nhận, lưu trữ mẫu kiểm nghiệm từ nhà cung cấp; từ sản xuất; và các phòng ban liên quan khi cần.

- Ghi chép các dữ liệu trong quá trình làm việc đầy đủ thường xuyên.

- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

- Địa điểm làm việc:Công ty CP Medion Viêt NamLô NM5 Khu CNTT vừa và nhỏ Phú Thị, Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Yêu cầu công việc

-       Tốt nghiệp Đại học các Trường Đại học khoa học tự nhiện, Bách Khoa chuyên ngành Hóa, Hóa Dược...

-      Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cân thận, mong muốn gắn bó với công ty.

-      Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng giải quyết tình huống; Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel.

-     Khả năng cần có: Khả năng thuyết phục, giao tiếp, phân tích, đánh giá; Khả năng thiết lập mối quan hệ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép