English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[KIA GIẢI PHÓNG] TƯ VẤN BÁN HÀNG

  • Nơi làm việc: Hà Nội

  • Mức lương: Cạnh tranh

Mô tả công việc

- Tại : Hà Nội - Số lượng ứng viên : 5