English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kĩ Sư Lập Trình C/C++

Mô tả công việc

- Lập trình C/C++ trên hệ điều hành Linux.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành công nghệ thông tin.

- Có khả năng lập trình C/C++ trên Linux, cơ sở dữ liệu MYSQL.

- Có khả năng đọc hiểu và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Ưu tiên đã biết lập trình QT trên Linux.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng như sau:

  • Biết sử dụng/Có kinh nghiệm làm Qt framework (UI, Multi threading, Database...)
  • Có hiểu biết/Kỹ năng về Machine Learning/Image Processing
  • Biết sử dụng các thư viện mở rộng trong Python (sklearn, tensorflow, flask...)

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương