To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 14/01/2021

Employment Information

 • Work location: Thai Nguyen , Ba Ria-VT

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Thực hiện công tác kiểm soát sau chứng từ tại địa bàn tỉnh, bao gồm :

 • Kiểm soát sau chứng từ kế toán hàng ngày theo đúng Quy định của SeABank từng thời kỳ.
 • Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm kê định kỳ theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Tổng hợp, đánh giá, ghi nhận, báo cáo các sai sót/lỗi vi phạm và theo dõi tình hình khắc phục theo quy định của SeABank từng thời kỳ.
 • Thực hiện/phối hợp thực hiện các chuyên đề Kiểm soát rủi ro vận hành theo chương trình của Quản lý và Kiểm soát Vận hành hoặc theo phê duyệt của các cấp có thẩm quyền
 • Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ kế toán giao dịch, hồ sơ khoản cấp tín dụng (bao gồm các khoản cấp tín dụng đã tất toán), cập nhật danh mục hồ sơ từng khoản vay theo thực tế phát sinh
 • Thực hiện công tác lưu trữ, cho mượn, sao lưu, cung cấp hồ sơ chứng từ theo quy định

Thực hiện công tác Hỗ trợ tín dụng, bao gồm :

 • Tiếp nhận bộ hồ sơ cấp tín dụng, kiểm tra tính đầy đủ theo danh mục hồ sơ quy định, scan và khởi tạo khoản vay trên hệ thống LOS
 • Thực hiện các thủ tục nhận hồ sơ TSĐB theo quy định của SeABank, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như: công chứng Hợp đồng bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm tương ứng; Hoàn thiện các thủ tục đối với TSĐB theo quy định, nhận hồ sơ TSĐB là giấy hẹn tại các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.
 • Thực hiện ký kết hợp đồng bảo đảm và các giấy tờ liên quan khác theo đúng ủy quyền và phạm vi công việc được phân công theo các hồ sơ đã được soạn thảo và kiểm soát bởi các đơn vị chuyên môn theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ
 • Thực hiện nhập kho; xác nhận đủ điều kiện xuất kho; giải chấp; kiểm kê, kiểm tra TSBĐ định kỳ/đột xuất theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ
 • Thực hiện công tác sắp xếp, lưu trữ hồ sơ tín dụng của đơn vị kinh doanh tại địa bàn, cập nhật danh mục hồ sơ từng khoản vay theo thực tế phát sinh. Quản lý công tác cho mượn, sao lưu, cung cấp hồ sơ chứng từ theo quy định

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối Vận hành - Chuyên viên Vận hành tỉnh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)