Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 22/02/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

 • Tham gia quản lý cơ cấu Tài sản Nợ - Có phù hợp với chiến lược phát triển từng thời kỳ của SeABank;
 • Tham gia phân tích, đánh giá và tham gia điều hành cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) theo phân công; 
 • Tổng hợp tài liệu từ các đơn vị khác trong SeABank để phục vụ các cuộc họp định kỳ của ALCO;
 • Tham gia phổ biến, thực hiện và giám sát việc nghị quyết của ALCO trên toàn hệ thống SeABank;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc ALM, Giám đốc Kế hoạch Ngân sách & Phân tích tài chính, Giám đốc Khối TC&KH.
 • Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)