Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối QTRR - CVC/CVCC Giám sát Tài sản đảm bảo

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 21/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave, Sport Club

Mô tả công việc

• Thực hiện đánh giá về pháp lý, cơ sở hạ tầng, tiến độ xây dựng, giải phóng mặt bằng…của các dự án liên kết với SeABank, dự án Bất động sản, tòa nhà thương mại…đồng thời khảo sát thực địa nhằm đánh giá chất lượng định giá của Đơn vị kinh doanh và công ty định giá độc lập từ đó đề xuất điều chỉnh các chính sách định giá TSĐB cho phù hợp.

• Phối hợp với công ty định giá độc lập rà soát, cập nhật, xây dựng khung giá TSBĐ định kỳ. Thực hiện chọn mẫu hồ sơ TSBĐ để khảo sát thực địa nhằm đánh giá việc triển khai quy định sử dụng khung giá của các ĐVKD từ đó đề xuất điều chỉnh khung giá để hạn chế rủi ro cho SeABank và phù hợp với thị trường.

• Phân tích, khoanh vùng rủi ro, lập báo cáo phân tích biến động danh mục, lập các chương trình kiểm tra giám sát thông qua phân tích dữ liệu TSBĐ trên T24. Đồng thời, tham gia các dự án, đề xuất các giải pháp về dữ liệu TSBĐ trên T24 nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro về TSBĐ.

• Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện đánh giá, kiểm tra chất lượng của các đơn vị liên kết với SeABank trong các vấn đề liên quan đến định giá, quản lý tài sản bảo đảm.

• Đóng góp ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ (Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn…) về quản lý TSBĐ phù hợp với thực tế triển khai, định hướng, chính sách, tình hình thực tế hoạt động của ngân hàng từng thời kỳ.

• Thực hiện các công việc khác phát sinh theo phân công của Giám đốc mảng, Giám đốc Mảng

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối QTRR - CVC/CVCC Giám sát Tài sản đảm bảo

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)