Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối QT&PTNNL - Chuyên viên cao cấp Chính sách quản lý nhân tài

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 23/02/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Annual Leave

Mô tả công việc

Chức năng:

 • Xây dựng, triển khai và đo lường, đánh giá hiệu quả của các chính sách, chương trình quản lý nhân tài, quy hoạch kế nhiệm của Ngân hàng.

 • Chịu trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh, cập nhật các quy định, quy trình nhân sự phù hợp với quy định của pháp luật và SeABank.

 • Thực hiện các báo cáo tổng hợp/thống kê/phân tích của Khối QT&PTNNL và các báo cáo cập nhật xu thế liên quan đến chức năng của bộ phận.
 • Nhiệm vụ:

 • Quản lý nhân tài
  • Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các quy định, quy trình, mô hình, hướng dẫn và các chương trình liên quan đến việc quản lý nhân tài của ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, phân khúc và đánh giá nhân tài, cung cầu nhân tài, kế hoạch phát triển lực lượng kế nhiệm trong từng thời kỳ
  • Xây dựng khung năng lực, các chính sách về lộ trình nghề nghiệp cho các vị trí của Ngân hàng
  • Triển khai các chương trình/mô hình quản trị nhân tài, đo lường hiệu quả và đưa ra kế hoạch hành động cụ thể
  • Tiến hành khảo sát, phối hợp với các đối tác trên thị trường cập nhật xu thế, phương pháp luận mới về công tác quản lý nhân tài; từ đó nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng các chính sách, chiến lược phù hợp với tình hình nhân sự thực tế tại SeABank.

         2.  Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn các nghiệp vụ về quản lý nhân sự:

  • Xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động của Ngân hàng trên cơ sở phối hợp với Công đoàn SeABank
  • Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn về các nghiệp vụ nhân sự, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: tuyển dụng, tạo nguồn, ký kết – gia hạn – điều chỉnh HĐLĐ, điều chuyển – bổ nhiệm, miễn nhiệm, xử lý kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ. ​

       3.  Xây dựng và hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình thi đua, tuyên dương – khen thưởng, hệ thống giải thưởng trong nội bộ Ngân hàng, các chính sách/chế tài áp dụng đối với nhân sự không hoàn thành yêu cầu công việc

       4.  Thực hiện các báo cáo tổng hợp/thống kê/phân tích định kỳ và đột xuất khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo yêu cầu

       5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Chính sách Quản lý nhân tài và Giám đốc/ Phó Giám đốc Khối Quản trị & Phát triển Nguồn nhân lực

  Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Khối QT&PTNNL - Chuyên viên cao cấp Chính sách quản lý nhân tài

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)