Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Phòng chống rửa tiền (AML&FATCA)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 20/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

 • Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
 • Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
 • Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
 • Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
 • Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
 • Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
 • Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
 • Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
 • Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
 • Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
 • Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Phòng chống rửa tiền (AML&FATCA)

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)