To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Phái sinh Ngoại hối

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Chức năng

-Tối đa hóa doanh thu từ các hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh tuân thủ theo các quy định của các cơ quan chức năng, quy định nội bộ của Ngân hàng.

-Theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh phái sinh của Ngân hàng; đảm bảo khả năng thanh khoản của hệ thống cho hoạt động mua bán phục vụ nhu cầu khách hàng, và giảm thiểu rủi ro vận hành kinh doanh toàn hệ thống.

 Nhiệm vụ

- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

- Trực tiếp giao dịch, quản lý và kiểm soát trạng thái trạng thái kinh doanh phái sinh của Ngân hàng trong hạn mức được phê duyệt, phù hợp với quy định của SeABank và Pháp luật trong từng thời kỳ

- Phối hợp với các Đơn vị có liên quan của hệ thống phát triển các chương trình kinh doanh, giải pháp cấu trúc nguồn vốn phục vụ nhu cầu khách hàng.

- Xây dựng, mở rộng và tăng cường các mối quan hệ giao dịch với nội bộ và đối tác bên ngoài nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm cho mảng phái sinh.

- Chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan phòng ngừa, điều chỉnh khắc phục các rủi ro về vận hành và tuân thủ trong quá trình triển khai nghiệp vụ kinh doanh phái sinh toàn hệ thống.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Phái sinh Ngoại hối

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)