Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối KTNB - Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 14/01/2021

Thông tin tuyển dụng

 • Nơi làm việc: Hà Nội

  Mức lương:

 • Ngành nghề: Ngân hàng

  Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Cấp bậc: Nhân viên

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

 

1. Thực hiện kiểm tra trực tiếp tại chi nhánh:

 • Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy chế, phân quyền, định hướng và chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ đối với từng hoạt động nghiệp vụ cụ thể (về các mảng tín dụng, kế toán, kho quỹ, thanh toán, thẻ…) trong từng thời kỳ.
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tiến hành 1 cuộc kiểm toán
 • Xem xét, đánh giá hiệu quả của các nghiệp vụ đã kiểm tra và phân tích các rủi ro có thể gặp phải đối với các nghiệp vụ này.
 • Kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục
 • Tiếp xúc trực tiếp với đối tượng kiểm toán, xem xét các giải trình
 • Tổng hợp và đưa ra ý kiến kiểm toán
 • Lập báo cáo chi tiết về việc kiểm tra gửi trưởng đoàn kiểm tra.

2. Tổ chức thực hiện kiểm soát từ xa:

 • Thống kê, cập nhật liên tục định kỳ hoặc đột xuất các số liệu của từng đơn vị trên toàn hệ thống thông qua phần mềm T24 theo phân công của trưởng phòng.
 • Phân tích các số liệu cập nhật để đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động và thực trạng của từng đơn vị kinh doanh trong hệ thống SeABank.
 • Báo cáo cấp kiểm soát và Trưởng phòng trong trường hợp phát hiện được các rủi ro.

3. Thực hiên các công việc khác:

 • Theo dõi đôn đốc việc báo cáo, chỉnh sửa các tồn tại, sai phạm đã được kiến nghị trong các biên bản kiểm toán nội bộ.
 • Thường xuyên cập nhật các quy trình, quy chế, văn bản chỉ đạo, định hướng của HĐQT, Ban TGĐ và văn bản của NHNN, các Bộ ngành có liên quan đối với các hoạt động nghiệp vụ cụ thể (tín dụng, kế toán, thanh toán, thẻ…) trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện các thống kê, phân tích, lập báo cáo đột xuất theo phân công của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối KTNB - Chuyên viên cao cấp Kiểm toán nội bộ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)