To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối KHCN - CVC/ CVCC Phát triển và Quản lý chương trình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 06/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave

Job requirement

 • Thực hiện đóng gói các sản phẩm hoặc phát triển các sản phẩm và chính sách giá phù hợp với Khách hàng ưu tiên
 • Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh về chính sách sản phẩm và giá cung cấp cho khách hàng ưu tiên.
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngân hàng đề xuất các dịch vụ, sản phẩm dành cho khách hàng ưu tiên.
 • Tham gia phối hợp với các đơn vị, tổ chức và các đối tác trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng dành cho đối tượng khách hàng ưu tiên nói trên đến đơn vị.
 • Thực hiện xây dựng các chương trình kinh doanh dành cho Khách hàng ưu tiên và Lực lượng bán
 • Chương trình thu hút khách hàng mới, bán thêm bán chéo trên danh mục khách hàng cũ.
 • Chương trình thi đua bán hàng.
 • Các sự kiện hợp tác đối tác liên quan đến sản phẩm dành cho khách hàng ưu tiên.
 • Thực hiện xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho Lực lượng bán và tham gia triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, thúc đẩy bán cho Lực lượng bán
 • Thực hiện giám sát và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách, chương trình…dành cho Khách hàng ưu tiên và lực lượng bán
 • Hỗ trợ Lãnh đạo trong việc hướng dẫn và đào tạo các chuyên viên trong bộ phận về chuyên môn nghiệp vụ và triển khai công việc
 • Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến các hoạt động của Bộ phận chức năng
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của Giám đốc Phát triển chương trình KHƯT

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối KHCN - CVC/ CVCC Phát triển và Quản lý chương trình

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)