To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối KHCN - Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 14/01/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Phát triển các chương trình kinh doanh

 • Xây dựng các chương trình kinh doanh dành cho đối tượng khách hàng đại chúng và lực lượng phục vụ: Thu hút khách hàng mới, bán thêm, bán chéo trên khách hàng cũ, các chương trình thi đua bán hàng, các chương trình thi đua chất lượng dịch vụ
 • Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng đại chúng theo chủ đề

2. Xây dựng các chương trình hỗ trợ cho chương trình kinh doanh

 • Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ cho chương trình kinh doanh: Bản tin chương trình, file kiểm tra kết quả chương trình, phân tích và đánh giá việc thực hiện chương trình.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực, thúc đẩy bán cho lực lượng phục vụ.

3. Giám sát và phối hợp giám sát việc thực thi các chính sách chương trình

 • Giám sát việc thực thi các chính sách đã ban hành cho đối tượng khách hàng đại chúng và lực lượng phục vụ
 • Phối hợp với các bộ phận Kế hoạch kinh doanh, Phân tích danh mục và Chính sách và Phát triển kinh doanh trong việc triển khai và giám sát việc thực thi của các chương trình.

4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ Phát triển chương trình KHCN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối KHCN - Chuyên viên Phát triển và Quản lý chương trình khách hàng cá nhân

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)