Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối khách hàng cá nhân - CV Phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Mô tả công việc

1) Chức năng

Thực hiện/triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm một, một số sản phẩm tín dụng Tín chấp KHCN (tín dụng không có tài sản bảo đảm như thấu chi, tín chấp theo món…; không bao gồm sản phẩm Thẻ tín dụng) và các sản phẩm tín dụng khác của KHCN (như cho vay du học, bảo đảm bằng Tiền gửi cá nhân, sản phẩm khác không bao gồm các sản phẩm thuộc dòng Tín dụng Nhà đất, Tín dụng Ô tô, Tín dụng Kinh doanh có TSBĐ, Thẻ tín dụng), đảm bảo các sản phẩm này phù hợp với chiến lược kinh doanh, tình hình thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân trong từng thời kỳ. 

2) Trách nhiệm chính

 • Thực hiện xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, phát triển mới, cải tiến sản phẩm, chính sách, công việc, dự án…có liên quan đến  một, một số sản phẩm tín dụng  Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN  cho phân khúc/tiểu phân khúc KHCN;
 • Phối hợp, hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài SeABank để thực thi các nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện/phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng để đề xuất các sáng kiến, giải pháp về  một, một số sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN được giao quản lý nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả kinh doanh;
 • Giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến  một, một số sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN  được giao cho các cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ.
 • Thực hiện theo dõi các cơ chế miễn, giảm phí, lãi suất, hoa hồng, thời gian ân hạn, đến hạn của các sản phẩm mình được giao quản lý, báo cáo cấp trên quyết định;
 • Thực hiện/phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến các báo cáo quản trị/báo cáo cho các đơn vị bên trong và bên ngoài SeABank theo yêu cầu cụ thể;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Phát triển sản phẩm tín dụng Tín chấp và sản phẩm tín dụng khác KHCN, Ban giám đốc Trung tâm PTSP KHCN, Ban giám đốc Khối KHCN.
 • Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Khối khách hàng cá nhân - CV Phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)