To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối khách hàng cá nhân - CV Phát triển sản phẩm tín dụng thế chấp

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 07/04/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1) Mục tiêu

Thực hiện/triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm một, một số sản phẩm tín dụng thế chấp được giao quản lý (Nhà đất, ô tô, kinh doanh…có tài sản bảo đảm), đảm bảo các sản phẩm này phù hợp với chiến lược kinh doanh, tình hình thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân trong từng thời kỳ. 

2) Trách nhiện chính 

 • Thực hiện xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, phát triển mới, cải tiến sản phẩm, chính sách, công việc, dự án…có liên quan đến  một, một số sản phẩm tín dụng thế chấp được giao quản lý cho phân khúc/tiểu phân khúc KHCN;
 • Phối hợp, hợp tác với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài SeABank để thực thi các nhiệm vụ được giao;
 • Thực hiện/phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng để đề xuất các sáng kiến, giải pháp về  một, một số sản phẩm tín dụng thế chấp được giao quản lý nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả kinh doanh;
 • Giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến  một, một số sản phẩm tín dụng thế chấp được giao quản lý cho các cá nhân, đơn vị cần hỗ trợ.
 • Thực hiện theo dõi các cơ chế miễn, giảm phí, lãi suất, hoa hồng, thời gian ân hạn, đến hạn của các sản phẩm mình được giao quản lý, báo cáo cấp trên quyết định;
 • Thực hiện/phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến các báo cáo quản trị/báo cáo cho các đơn vị bên trong và bên ngoài SeABank theo yêu cầu cụ thể;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu Giám đốc Phát triển Sản phẩm tín dụng thế chấp KHCN và/ hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Company Overview

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Khối khách hàng cá nhân - CV Phát triển sản phẩm tín dụng thế chấp

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)