Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối Đầu tư - Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 04/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

 • Triển khai kế hoạch hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh công cụ nợ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, theo định hướng hoạt động đầu tư của Ngân hàng, và phê duyệt của các cấp Lãnh đạo;
 • Thực hiện đầu tư kinh doanh công cụ nợ bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuân thủ theo đúng quy định của Ngân hàng và của Pháp luật, và trong hạn mức được phê duyệt;
 • Thực hiện các nghiệp vụ ủy thác và nhận ủy thác mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo hạn mức được phê duyệt;
 • Quản trị và giám sát danh mục đầu tư công cụ nợ của Khối Đầu tư và thực hiện các báo cáo sau đầu tư định kỳ theo quy định của pháp luật và SeABank;
 • Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm/Khối;
 • Thực hiện thu thập, đánh giá và phân tích diễn biến, biến động tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và tình hình doanh nghiệp để dự báo biến động giá, xu hướng thị trường phục vụ hoạt động đầu tư hoặc tham mưu cho lãnh đạo trung tâm khi được yêu cầu;
 • Hỗ trợ cho chuyên viên kinh doanh khác khi cần thiết và trực tiếp kèm cặp hướng dẫn các chuyên viên mới. Trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, và chia sẻ thông tin với khách hàng;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đầu tư kinh doanh công cụ nợ.
 • Giới thiệu về công ty

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Khối Đầu tư - Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)