To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 02/03/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1.Chịu trách nhiệm tổ chức việc xây dựng các báo cáo phục vụ yêu cầu khai thác CSDL dựa trên nền tảng Data warehouse & BI và các hệ thống dữ liệu báo cáo của ngân hàng

2.Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triên cho CBNV, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….) trong bộ phận,  đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

3.Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về các hoạt động hỗ trợ và vận hành hạ tầng công nghệ; công tác phát triển ứng dụng

4. Kiểm soát và đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs):

5. Nhận biết rủi ro của bộ phận trong quá trình hoạt động,  phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro.

6. Tối ưu hóa việc sử dụng các tài nguyên hệ thống..

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Phát triển Hệ thống Phân tích

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)