To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên Gia Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Thực hiện các công việc theo đúng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
  • Chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế, phát triển tích hợp, hỗ trợ cấp độ 3 và vận hành cấp độ 3 liên quan đến hệ thống giá trị gia tăng, các kết nối với bên ngoài và trục tích hợp
  • Tham gia trao đổi cùng BA, RM,… và đề xuất phương án thực hiện các yêu cầu phát triển đảm bảo hiệu quả nhất
  • Trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ phận khác trong các dự án có các thành phần liên quan đến nền tảng và công nghệ ngân hàng số và các hệ thống có liên quan trong các dự án công nghệ của Khối.
  • Hướng dẫn, đào tạo cho các chuyên viên phát triển về hệ thống Giá trị gia tăng
  • Tổ chức các buổi đào tạo trong nội bộ theo chủ đề chuyên môn.
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.
  • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị
  • Báo cáo và tham gia khắc phục rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành,  phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Khối Công nghệ Ngân hàng số - Chuyên Gia Phát triển hệ thống Giá trị gia tăng

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)