Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Khối BB - Chuyên gia Tư vấn Pháp lý Sản phẩm và Vận hành

Techcombank
Ngày cập nhật: 15/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

I. Mục tiêu:

- Thực hiện và kiểm soát công việc tư vấn, kiểm soát pháp lý chuyên sâu với các sản phẩm/quy định nội bộ và vận hành giao dịch thuộc phân khúc Khách hàng doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định của Techcombank và pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Ngân hàng và khách hàng
- Nhận diện, tư vấn, hỗ trợ Giám đốc Tư vấn Pháp lý Sản phẩm và Vận hành đánh giá, kiểm soát hiệu quả các rủi ro pháp lý phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Khối Khách hàng doanh nghiệp

II. Trách nhiệm chính:
- Hỗ trợ tư vấn, kiểm soát pháp lý, tuân thủ trong quá trình xây dựng, phát triển và triển khai các chính sách, sản phẩm, tài liệu nội bộ, kiểm soát pháp lý các mẫu biểu, quy trình cho các nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp; tư vấn pháp lý chuyên sâu hoặc theo mảng việctrong vận hành giao dịch với các khách hàng thuộc phân khúc khách hàng doanh nghiệp.
- Thực hiện và hoặc hỗ trợ trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng tại Techcombank, các chuyên gia bên ngoài thực hiện đào tạo, truyền thông nâng cao năng lực pháp lý, tuân thủ với CBNV Khối BB và đội ngũ kinh doanh tại các BBC.
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc Tư vấn Pháp lý Sản phẩm và Vận hành hoặc Giám đốc BB Legal giao.

 

Giới thiệu về công ty

Techcombank

https://techcombankjobs.com Tổng số nhân viên: 7000

TECHCOMBANK với sứ mệnh trờ thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp cho... Xem thêm

Khối BB - Chuyên gia Tư vấn Pháp lý Sản phẩm và Vận hành

Techcombank