To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[KHĐC] Nhân Viên Phân tích dữ liệu (Lead Generation)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Đối soát số liệu hoa hồng, phí chấm điểm tín dụng đối tác.
  • Trích xuất dữ liệu, tạo báo cáo theo yêu cầu để hỗ trợ, thúc đẩy bộ phận bán hàng và các bộ phận khác.
  • Đề xuất thay đổi/tạo mới/chỉnh sửa hệ thống để thúc đẩy bán hàng. Làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan để giám sát, thúc đẩy đúng tiến độ.
  • Thực hiện kiểm tra số liệu, tính toán chi phí để đánh giá hiệu quả kinh doanh giữa các kênh, nguồn đối tác.
  • Làm việc với phòng Quản Lý Dự Án và Trung tâm Công Nghệ liên quan đến việc triển khai dự án cho các đối tác cung cấp nguồn khách hàng.
  • Các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên

Company Overview

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Number of employees: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... View more

[KHĐC] Nhân Viên Phân tích dữ liệu (Lead Generation)

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB